Myslivec přinesl zprávu - babička je nemocná
© 2015 Dalibor Hrabec, www.karticky.cz