Vlk sežral babičku.
© 2015 Dalibor Hrabec, www.karticky.cz